Θάσος: Εγκρίθηκαν έργα 1,2 εκ ευρώ από το πράσινο ταμείο

Θάσος: Εγκρίθηκαν έργα 1,2 εκ ευρώ από το πράσινο ταμείοΤο διοικητικό συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο διετούς δράσης στη Θάσο, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές από την πυρκαγιά του Σεπτέμβρη. Με το ίδιο πρόγραμμα έργων θα γίνουν αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Αν και η εξέλιξη αναμένονταν, είναι είδηση ότι η κυβερνητική εξαγγελία είναι πια πραγματικό γεγονός. Η εισήγηση επί της οποίας το δ.σ. του Πράσινου Ταμείου ομοφώνησε είναι η ακόλουθη:

Με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο αναφορικά με την Υποβολή Ειδικού Προγράμματος πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές της νήσου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, για τα ακόλουθα: Με έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης διαβιβάστηκε το Τεχνικό Δελτίο για χρηματοδότηση έργου με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές της Νήσου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας», το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον, διότι αφορά ενέργειες , έργα και εργασίες πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων σε δασικά οικοσυστήματα στην νήσο Θάσο, μετά την πυρκαγιά που έλαβε χώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2016.

Στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίο, περιγράφεται και τεκμηριώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των προτεινόμενων δράσεων, η σκοπιμότητά τους καθώς επίσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή τους.

Επιπλέον αναφέρει ότι οι προτεινόμενες δράσεις του ανωτέρω ειδικού προγράμματος που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του θα ολοκληρωθούν εντός των ετών 2017 και 2018, περιλαμβάνουν έργα αντιπυρικής προστασίας, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά, υλοτομίες, καθαρισμούς, αραιώσεις των καμένων δέντρων και κατασκευή υδατοδεξαμενών, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Μέτρο 1 του Άξονα Προτεραιότητας 1, στο Μέτρο 1 του ΑΠ 2 και στο Μέτρο 1 του ΑΠ 3 του εγκεκριμένου Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2016» σύμφωνα με την αριθ. 1307/10.03.2016 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος παρακαλεί για την ένταξή του ανωτέρω έργου στο ΧΠ «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2016» και την χρηματοδότησή του από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου με προϋπολογισμό έργου 1.200.000,00 € και με τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία: δέσμευση πιστώσεων για το 2017 ποσού 600.000,00€, δέσμευση πιστώσεων για το 2018 ποσό 600.000,00 €

Σχόλια


« Επιστροφή

Άλλα άρθρα...

Πρώτο θέμα

Τον Απρίλιο σε κυκλοφορία οι σήραγγες στα Τέμπη
Αλλάζει ο οδικός χάρτης της χώρας μετά την παράδοση των σηράγγων των Τεμπών, ενός αυτοκινητόδρομου 25 χιλιομέτρων στις αρχές Απριλίου.