Πρώτο θέμα

Κ. Μακεδονία: Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Απαραίτητες εξακολουθούν να είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται σε δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας.